Καλωσήρθατε στην MNP

Η MNP είναι μια δυναμικά ανερχόμενη εταιρεία με αντικείμενο τη μελέτη, τη διαχείριση και την εκτέλεση τεχνικών εργασιών κτιριακών εγκαταστάσεων. Προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών της.

Μελέτες - Επίβλεψη έργων

Μελέτες - Επίβλεψη έργων

Συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού (HVAC).
Συστήματα Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης
Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΠΕΑ)
Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
Δείτε περισσόττερα

Εκτιμήσεις - Διαχείριση Ακινήτων

Εκτιμήσεις - Διαχείριση Ακινήτων

Εμπορική αξία επαγγελματικών χώρων.
Εμπορική αξία οικιών.
Εμπορική αξία αγροτεμαχίων.
Εμπορική αξία επαγγελματικού εξοπλισμού.
Αρχική Επιθεώρηση και Τεκμηρίωση
Τακτοποίηση παροχών κοινής Ωφέλειας & Δήμοι
Δείτε περισσότερα

Τεχνικές εργασίες

Τεχνικές εργασίες

Συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού.
Συστήματα Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης.
Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
Δείτε Περισσότερα

Η MNP σύμβουλοι μηχανικοί ΟΕ είναι μια δυναμικά ανερχόμενη εταιρεία με αντικείμενο τη μελέτη, τη διαχείριση και την εκτέλεση τεχνικών εργασιών κτιριακών εγκαταστάσεων. H τεχνογνωσία και τα συστήματα οργάνωσης που διαθέτει, της επιτρέπουν να προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών της, από τον απλό συντονισμό επισκευών έως και την πλήρη διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων τους.

Η MNP σύμβουλοι μηχανικοί ΟΕ είναι μία εταιρεία που προέκυψε από την συνεργασία και την εμπειρία των δύο μηχανικών Εμμανουήλ Παπαδογιάννη και Νικολάου Παπαδογιάννη.

Μεγάλοι πελάτες μας: