Υπηρεσίες

Μια περίληψη των πιο βασικών μας υπηρεσιών

H MNP έχει την εμπειρία να παίξει τον ρόλο του ενεργού Συμβούλου του Πελάτη, ταυτιζόμενη με τις επιδιώξεις του, και επιτυγχάνοντας τους κοινούς και προδιαγεγραμμένους αντικειμενικούς στόχους, μέσα στα πλαίσια των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων και εγκεκριμένων προϋπολογισμών.

Οι προσφερόμενες από την MNP υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες του Πελάτη, δύναται να περιλαμβάνουν:

  • Τη μελέτη και επίβλεψη έργων κατασκευής εγκαταστάσεων και συστημάτων κτιριακών εγκαταστάσεων.
  • Τη Διαχείριση Συμβάσεων.
  • Τη κατάρτιση προϋπολογισμών Τεχνικών εργασιών.
  • Υπηρεσίες προμηθειών.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Τακτικές αναφορές προς τον Πελάτη.
  • Την λειτουργική υποστήριξη της Διαχείρισης, μέσω διαδικασιών, εγγράφων ελέγχου και παρακολούθησης εργασιών, κλπ.
  • Τον συντονισμό της διαχείρισης όλων των ειδικοτήτων.
  • Αναλυτική παρακολούθηση εξόδων διαχείρισης.
  • Ποιοτικό έλεγχο όλων των εργασιών και υπηρεσιών.