Μελέτες - Επίβλεψη έργων

H MNP αναλαμβάνει μελέτες και επίβλεψη κτιρίων.

Τα συστήματα και ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων που, συνήθως, αποτελούν αντικείμενο και ευθύνη των υπηρεσιών μελέτης και επίβλεψης της MNP Σύμβουλοι μηχανικοί, είναι:

  • Μελέτη θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού (HVAC).
  • Μελέτη Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης.
  • Μελέτη και αδειοδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου
  • Μελέτη υδραυλικών δικτύων.
  • Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΠΕΑ).