Τεχνικές εργασίες

H MNP αναλαμβάνει τεχνικές εργασίες.
Τα συστήματα και ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων που, συνήθως, αποτελούν αντικείμενο και ευθύνη των υπηρεσιών της MNP Σύμβουλοι μηχανικοί, είναι:
 • Συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού
 • Συστήματα Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης
 • Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
 • Συστήματα παροχής και διανομής ηλεκτρικής ισχύος.
 • Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (καλωδιώσεις και παθητικός εξοπλισμός)
 • Εφεδρικά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη και UPS.
 • Συστήματα ασφαλείας(συναγερμός, πυρανίχνευση, πυρόσβεση, CCTV, access control, κλπ )
 • Υδραυλικά δίκτυα.
 • Οικοδομικά
 • Ξυλουργικά
 • Προσόψεις και Επιγραφές.
 • Νομιμοποιήσεις.
 • Έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ).