Εκτιμήσεις - Διαχείριση Ακινήτων

H MNP αναλαμβάνει εκτιμήσεις και διαχείριση ακινήτων.

Η εκτίμηση ακινήτων εξασφαλίζει στον ενδιαφερόμενο ότι δεν υπερτιμά ή υποτιμά το ακίνητο, έτσι ώστε να μην απωλέσει εισοδήματα. Η εταιρίας μας εξειδικεύεται στις εκτιμήσεις των παρακάτω κατηγοριών.

  • Εμπορική αξία επαγγελματικών χώρων.
  • Εμπορική αξία οικιών.
  • Εμπορική αξία αγροτεμαχίων.
  • Εμπορική αξία επαγγελματικού εξοπλισμού.

Το γραφείο μας έχει πολύχρονη και συνεχή συνεργασία με το τμήμα εκτιμήσεων της Τράπεζας Πειραιώς.

Διαχείριση ακινήτων

Το γραφείο μας στα πλαίσια διαχείρισης ακινήτων μπορεί να προσφέρει τεχνικές, διαχειριστικές και νομικές υπηρεσίες για τα ανατεθειμένα ακίνητα.

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

  • Αρχική Επιθεώρηση και Τεκμηρίωση
  • Τακτοποιήση παροχών κοινής Ωφέλειας & Δήμοι
  • Προληπτική συντήρηση
  • Υπηρεσίες ηλεκτρονικής φρούρησης
  • Έκτακτες επεμβάσεις.