Σχετικά με εμάς

Μάθετε περισσότερα για τα άτομα που βρίσκονται πίσω απο την MNP

Μανώλης Παπαδογιάννης

Ο Εμμανουήλ Παπαδογιάννης έχει ευρεία εμπειρία 18 ετών, ως ανώτερο στέλεχος και συνεργάτης στην εταιρία ΤΕΚΕΜ Α.Ε. στις υπηρεσίες της τεχνικής μελέτης. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τη μελέτη και επίβλεψη έργων κατασκευής εγκαταστάσεων και συστημάτων όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, συστήματα υδρεύσεως και αποχετεύσεως, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διαθέσεως αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, αρδευτικά δίκτυα, συστήματα μεταφοράς και διαχείρισης υγρών και αερίων καυσίμων, συστήματα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, ηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής, μικρά υδροηλεκτρικά, υποσταθμούς και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, εγκαταστάσεις κλιματισμού – θερμάνσεως – αερισμού, συστήματα τηλεπικοινωνιών κλπ. Επιπρόσθετα έχει εμπειρία στις εκτιμήσεις ακινήτων ως συνεργάτης της Real Estate της Τράπεζας Πειραιώς.

Επίσης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών και ενεργειακών ελεγκτών του Υ.ΠΕ.ΚΑ., με δυνατότητα μελέτης και έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών σε κτίρια εως 1000τ.μ. (Τάξη Β’).

Νίκος Παπαδογιάννης

Ο Εμμανουήλ Παπαδογιάννης έχει ευρεία εμπειρία 18 ετών, ως ανώτερο στέλεχος και συνεργάτης στην εταιρία ΤΕΚΕΜ Α.Ε. στις υπηρεσίες της τεχνικής μελέτης. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τη μελέτη και επίβλεψη έργων κατασκευής εγκαταστάσεων και συστημάτων όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, συστήματα υδρεύσεως και αποχετεύσεως, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διαθέσεως αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, αρδευτικά δίκτυα, συστήματα μεταφοράς και διαχείρισης υγρών και αερίων καυσίμων, συστήματα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, ηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής, μικρά υδροηλεκτρικά, υποσταθμούς και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, εγκαταστάσεις κλιματισμού – θερμάνσεως – αερισμού, συστήματα τηλεπικοινωνιών κλπ. Επιπρόσθετα έχει εμπειρία στις εκτιμήσεις ακινήτων ως συνεργάτης της Real Estate της Τράπεζας Πειραιώς.

Επίσης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών και ενεργειακών ελεγκτών του Υ.ΠΕ.ΚΑ., με δυνατότητα μελέτης και έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών σε κτίρια εως 1000τ.μ. (Τάξη Β’).